برداشت مشتریان از هدایای تبلیغاتی

به نظر شما کسانی که هدیه تبلیغاتی را از سوی سازمان‌هایی که با آن‌ها در ارتباط کاری هستند دریافت می‌کنند چه برداشتی داشته باشند، نشان دهنده موثر بودن این کار است؟

اینکه هر فرد احساس کند یک هدیه اختصاصی برای او طراحی و انتخاب شده و فرستاده شده است حس خوبی است که در طراحی یک هدیه خلاق وجود دارد و مخاطب احساس ارزشمندی می‌کند و نام آن سازمان تبلیغ کننده در ذهنش حک می‌شود.

حتی خود ما گاهی با هدایایی برخورد می‌کنیم که در مرحله اول حس می‌شود به‌طور کاملاً شخصی و اختصاصی و با توجه به شرایط ما تهیه شده و از سویی هدف معین و مشخصی را دنبال می‌کند و حتی شکل تحویل و تقدیم آن نیز متفاوت بوده است.

و یا اینکه نمونه مشابه آن کار را در جایی ندیده باشیم و در رابطه با آن فکر کرده و یا به عبارتی درگیر موضوع و خلاقیتی که در آن به کار گرفته شده شویم، همگی از ویژگی‌های یک هدیه تبلیغاتی موفق، اثرگذار و هدفمندی است که می‌داند چه چیزی را به چه کسی با چه محتوایی و روشی می‌خواهد بگوید. البته باید گفت همیشه تنها خلاقیت در طرح و رنگ نمی‌تواند اثرگذار باشد بلکه محتوا و نوع پیام و شکل ارائه همگی در کنار هم مانند حلقه‌های یک زنجیر بهم پیوسته عملکرد دارند.

در انتخاب نوع هدیه تبلیغاتی سازمان‌ها باید به چه عوامل و ویژگی‌هایی توجه داشته باشند که بتوان یک هدیه خوب و ایده‌آل مخاطبان مورد نظر خود را تهیه نمایند؟

بعضی از سازمان‌ها هوشمندانه بر اساس استراتژی اقدام به تهیه هدایا می‌کنند و عواملی نظیر سن و جنس و شغل دریافت‌کنندگان را در انتخاب پیام و محتوا و ساختار ظاهری این هدایای تبلیغاتی در نظر می‌گیرند و پیام خاصی را به مخاطبان خود می‌رساند و گیرندگان آن نیز احساس خوشایندی از دریافت آن خواهند داشت. کاربردی بودن و مورد استفاده قرار گرفتن هدیه نیز عاملی است که در کنار موارد خلاقیت و طراحی بر مخاطب تاثیر می‌گذارد و او را جذب می‌نماید.
گاهی شکل جعبه و بسته‌ای که هدیه در آن جای گرفته ابتدا با ایجاد سوال در نزد مخاطب موجب تفکر و تامل در خصوص موضوع پیامی می‌شود که توسط فرستنده ایجاد شده است و برخی از این هدایا آنقدر جذابیت دارند که مخاطبان آن‌ها را نگهداری می‌کنند و در اتاق کار و یا منزل خود مورد استفاده قرار می‌دهند.به عنوان مثال خودکار تبلیغاتی که بسیار کاربردی است .

پس برای دیده شدن و مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن این هدایای تبلیغاتی ، منحصر به فرد و اختصاصی بودن، انتقال چه پیامی به چه کسی و با چه تاثیری، کاملاً مورد دقت نظر قرار گرفته شود