اثرات ظروف تفلون در کم خونی و کوتاه قدی بچه ها

علي کشاورز در گفتگو با فارس، افزود: ظروف تفلون از ماده‌اي به نام پلي‌تترافلوئوراتيلن (PTFE) ساخته شده است که اين ماده در واقع نوعي پوشش نچسب و عايق الکتريسيته است. وي گفت: ظروف تفلون هم مقاومت حرارتي بالايي دارد و هم مقاومت شيميايي خوبي در مقابل اسيدها و بازها دارد. تفلون‌ در مقايسه با پوشش‌هاي نچسب ديگر، از بالاترين ضريب نچسبي برخوردار است.
مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود: در تهيه ظروف تفلون از کادميوم استفاده مي‌شود که از فلزات سنگين است و در ظروفي که استاندارد نباشند، ميزان اين فلز بيشتر است. ظروف چيني
کشاورز گفت: مصرف غذا در ظروف تفلون مخصوصا ظروفي که مجددا تفلون کاري شده باشد، باعث مي‌شود کادميوم به مرور وارد غذا ‌شود و احتمال سرطان، کوتاهي قد و ضايعات پوستي را افزايش دهد.
وي افزود: همچنين کادميوم در ساخت هموگلوبين دخالت مي‌کند و باعث کم‌خوني مي‌شود. از آنجا که احتمال ورود کادميوم به بدن از طريق ظروف تفلوني که هنگام پخت‌و‌پز آسيب ديده‌اند (کشيدن قاشق يا شستن غلط)، بيشتر است، بنابراين تاکيد مي‌شود از ظروفي که تفلون آنها کاملا سالم است، استفاده شود.
اکاايران