نکات مهم در خرید ظروف چینی

ترکيب آنها شيشه‌اي و سفيدرنگ باشد.
با رنگ‌هاي مصنوعي تزئين شده باشند که در نتيجه نسبت به آب غيرقابل نفوذ باشند.
چنانچه ضربه‌اي آرام به ظروف چيني وارد شود، صداي زنگ دار و طولاني مدتي از آن شنيده مي‌شود.
جذب آب در انواع چيني‌ها ناچيز بوده و از ?/? تا حداکثر ? درصد متفاوت است.
رنگ و جلاي لعاب به کار رفته در يک قطعه بايد يکنواخت و هماهنگ باشد.
ظروف بايد عاري از تاب برداشتگي باشند.
– لعاب ظرف جوش (حباب هواي زير لعاب که ممکن است ترکيده شده باشد)، نداشته باشد.
همچنين لب‌پريدگي، پوسته شدن و يا شره کردن و موج داشتن لعاب، ترک در بدنه و لعاب و لعاب نگرفتگي آنها قابل پذيرش نيست.
ضمنا وجود سوراخ سنجاقي در لعاب (که در سطوح در معرض ديد بيش از ? عدد و در سطح دور از ديد بيش از ? عدد باشد)، ذرات و اجسام خارجي چسبيده به لعاب، لک و خال در لعاب در معرض ديد (به تعداد بيش از يک عدد و قطر بيش از ? ميلي‌متر)، بد چسبيدن قطعات الحاقي به بدنه (به عنوان مثال اتصال نامناسب دسته‌ي فنجان به بدنه آن که علاوه بر شکل نامناسب ظرف، شستشو و بهداشت‌ آن را با مشکل روبه‌رو مي‌کند) همگي از ايرادات جدي ظروف سراميک و چيني هستند که آنها را از استاندارد خارج مي سازد.
– در زير هر ظرف ‌بايد نام واحد توليدي، علامت تجارتي و يا هر مشخصه‌ي ديگري که معرف توليدکننده‌ي آن باشد، قيد شود. استفاده از مهر استاندارد ايران بر روي کالاها و بسته‌بندي آنها براي ظروف استاندارد ضروري است.
ظروف چيني و سراميک در صورتي که داراي پوشش لعاب مناسب و خصوصيات ذکر شده فوق برطبق استاندارد باشند، ظروف مناسبي براي صرف غذا هستند. پوشش استاندارد شده لعاب اين ظروف بر ترکيبات غذايي تاثيري نداشته و مي‌توان آنها را براي نگهداري و مصرف مواد غذايي گرم و سرد به کار برد. اين ظروف براي حرارت دادن غذا قابل استفاده نيستند.
با توجه به آنکه براي اعطاي نشان استاندارد، بسياري آزمون‌هاي شيميايي، فيزيکي و حتي استحکام بر روي ظروف انجام مي‌شود، بنابراين هنگام خريد اين ظروف، انتخاب انواعي که داراي نشان استاندارد هستند، مناسب است. در هنگام خريد، بايستي وضعيت پوشش لعاب بر روي تمام سطح در تماس با ماده غذايي، بررسي شود. همانگونه که ذکر شد، بر اساس قانون مواد خوردني و آشاميدني ظروف شکستني مورد استفاده در مواد غذايي بايد تميز، بدون ترک‌خوردگي و لب‌پريدگي باشند و از به کار بردن ظروف سراميک و چيني که دچار آسيب‌هايي نظير لب‌پريدگي و خراش‌هاي عميق که با آسيب ديدن لعاب همراه است، پرهيز شود.
با توجه به آنکه درصد جذب آب در ظروف چيني کمتر مي‌باشد، اين ظروف به انواع معمول ظروف سراميک ترجيح داده مي‌شوند. اگرچه به دليل سبک بودن و قيمت کمترشان، بسياري افراد را به خريد و استفاده ظروف سراميکي بجاي ظروف چيني سوق مي‌دهد.