فرآیند تولید ظروف چینی چگونه است

ظروف چيني غذاخوري به فرآورده‌هايي از صنعت سراميك اطلاق مي‌گردد كه به منظور مصارف غذاخوري مورد استفاده قرار مي‌گيرند (به استثناء ظروف سراميكي مورد استفاده براي پخت و پز).
فرآيند توليد ظروف چيني را ادامه مطلب به طور مفصل ارائه داده ايم تا شما سرمايه گذران عزيزي که تمايل به ايجاد اين چنين واحدي داريد با توليد ظروف چيني آشنا شويد.
1-آماده سازي مواد اوليه 6-پخت بيسکوئيت 11-فرم دهي پرس
2-آماده سازي دوغاب 7-لعاب زني 12-پخت لعاب
3-ريخته گري 8-ساخت دوغاب 13-دکور زني
4-خشک کردن 9-فيلتر پرس 14-پخت دکور
5-قالب سازي 10-اکسترود کردن 15-درجه بندي
16-بسته بندي

فرايند توليد برطبق موارد زير طبقه بندي مي شود :

1-آماده سازي مواد اوليه :مواد اوليه سخت بدنه (فلدسپات وکوارتز)در آسياب هاي گلوله اي نرم وتبديل به دوغاب وپس ازتاييد آزمايشگاه از نظر فرمول وويسکوزيته وساي ر مشخصات دوغاب روي سرند تخليه شده ومواد خارجي سرند به بلانجرمنتقل ميشوند.در بلانجرسايرمواد اوليه نرم اضافه مي شوندودوغاب هم زده مشودتا به مشخصات فني (ويسکوزيته

،چگالي و .....) فرمولاسيون مطلوب برسد .سپس بلانجرروي الک مغناطيسي تخليه ميشودتا مواد درشت يا آهني آن جداشوددوغاب تصفيه شده جهت جاافتادن در مخازني بمدت دوروز نگهداري مي شود.

2-فرم دهي وريخته گري: دوغاب جاافتاده براي توليد ظروف بااشکال پيچيده مثل قوري ،گلدان و ...... در قالبهاي گچي که در کارخانه ساخته مي شود ريخته گري مي کنند شکل خارجي ظروف مثل قالب وداخل آنها پراز مواد اوليه است پس از مدتي که جدار بيروني ظروف خشک شد قالبها رابرگردانده درون قالبها راخالي ميکنندوجدار باقيمانده پس از خشک شدن از قالب جدا شده وبراي خشک کردن وپخت فرستاده مي شوند .ظروف دوارساده با ماشين نرم شکل داده مي شود.براي تامين خمير مورد نياز ماشين فرم دوغاب را توسط ماشين پرس آبگيري مي کنند وخمير حاصل در دستگاه اکسترودر –استوانه هايي به قطر مورد نياز ظروف به به نام کالباس تبديل ميشود-کالباس به طولهاي مناسب بريده شده ودر دستگاه فرم دهي قرار ميگيرد.طرز کار ماشين مثل چرخهاي کوزه گري است.

3- پخت اوليه ولعاب زني وپخت لعاب ظرووف پس از فرم دهي در تجهيزات خشک کن با دمنده هواي گرم قرار مي گيرند .پس از خشک شدن ظروف خشک شده در کوره بيسکويت با دماي 1100 درجه سانتي گراد پخته وسپس براي لعاب زني استفاده مي شوند . لعاب به روش توليد دوغاب بدنه توليد شده وظروف تخت توسط پيستوله لعاب کاري شده وظروف با سطوح مخفي توسط غوطه وري در مخزن لعاب، لعاب کاري مي شوند.پس از خشک شدن لعاب محصولات جهت پخت لعاب به کوره فرستاده ميشوند وتا دماي 1300 درجه حرارت مي بينند.محصول اين مرحله چيني سفيد نام دارد.

4- دکور زني ومراحل تکميلي: چيني سفيد توسط عکس برگردان نسوز وقلم ورنگ تزئين مي شود. به منظور تثبيت دکور پس از ظروف زني دکور پخته مي شوداين عمل توسط کوره دکور در دماي حدود 600 درجه انجام مي شود .ظروف آماده درجه بندي ودسته بندي مي شوندوجهت فروش به انبار محصول ارسال مي شوند .لازم به توضيح است که

دوغاب اضافه وبرگشتي از قسمت لعاب پس از اينکه درصد مواد لازن آن تامين شدو به تاييد آزمايشگاه رسيددوباره به مخازن نگهداري دوغاب اضافه ميشود .همچنين قالب هاي گچي در فرآيند توسط قسمت قالب سازي موسوم به قالب مادر ساخته مي شود.