در چه ظرفی غذا بپزیم و بخوریم تا سالم تر باشیم؟

سه مساله مهم در انتخاب ظرف غذا بايد مدنظر قرار گيرد:

1- فعل و انفعال مادّي ظرف و غذا: ظرفي که براي طبخ يا نگهداري مواد غذايي به کار مي­ رود يا نبايد با مواد غذائي وارد فعل و انفعال گردد(مثل ظروف شيشه اي) يا داراي فعل و انفعالي مثبت باشد؛ يعني موادي که از ظرف به داخل غذا منتشر مي شوند نه تنها مضر به احوال بدن نباشند، بلکه مفيد فايده نيز باشند.

2- توزيع حرارتي: ظرف بايد اين توانايي را داشته باشد که هنگام پخت، حرارت را به طور يکنواخت و ملايم در غذا توزيع کند تا کيفيت غذاي حاصله، مطلوب و همسان باشد. ظروف چيني

3- نظافت: ظرف بايد اين قابليت را داشته باشد که به راحتي از آلودگي هاي غذاها پاکيزه شود.

طبيعتا موارد ديگري همچون صرفه اقتصادي، در دسترس بودن، مسائل فرهنگي و ... نيز در انتخاب ظروف مناسب تاثيرگزار خواهند بود.
ظروف فلزّي
زماني انسان از سنگ به عنوان ظرفي براي پختن و نگهداري غذا استفاده مي کرد. از زماني که فلز، کشف و به زندگي انسان وارد شد، استفاده از ظروف فلزي نيز براي پخت، نگهداري و مصرف غذا آغاز شد. اين ظروف به دليل انتقال مناسب حرارت، عدم شکنندگي و همچنين مقاومت در مقابل صدمه و ضربه، بسيار مورد استفاده هستند. انتقال سريع حرارت در اين گونه ظروف، موجب پخت سريع و کامل مواد غذايي مي شود. استفاده از ظروف فلزي معمول در مايکروويو خطرناک است و منجر به جرقه هاي شديد و انفجار خواهد شد؛ اگرچه امروزه، ظروف فلزي مناسب اين قبيل دستگاه ها نيز به بازار عرضه شده اند. در بين اين ظروف، انواع آهني براي پخت مناسب ترين هستند؛ زيرا که با وارد کردن آهن يونيزه به غذا، ارزش غذايي آن را مي افزايند و ضرري نيز براي مصرف کنندگان ايجاد نمي کنند.