تاريخچه ظروف چيني

ظروف چيني بيش از 1700سال پيش براي اولين بار توليد شد و چندي نگذشت که اين ظروف چيني از مرز دريا ها هم گذشت و به کشورهاي ديگر صادر شد . برخي از ظروف چيني نفيس هم اکنون در موزه هاي معروف جهان نگهداري ميشود . بر اساس اسناد تاريخي ، تاريخ صدور ظروف چيني ساخت چين به خارج از کشور به قرن هشتم باز مي گردد ، در آنزمان ظروف چيني به منطقه خاور ميانه از مبادي تمدن جهان صادر مي شد ، اين ظروف ابتدا فقط مورد استفاده پادشاهان و اشراف بود وکمي بعد به دست تاجران رسيد . از نظر آنان ظروف چيني که از خاک و گل تهيه شده بود وبه يشم شباهت داشت ، عجيب و افسانه اي بود . در قرن نهم ميلادي بغداد مرکز تجارت جهان اسلام بود ، ابريشم و ظروف چيني کالا هاي عمده تحارت وقت بود . شايان ذکر است " جنگ خه " دريانورد معروف سلسله "مينگ" از سال هاي 1405-1433ظرف 29 سال 7 بار به اقيانوس آرام جنوبي و اقيانوس هند سفر کرد و بر اثر فعاليت هاي وي تجارت خارجي چين به اوج خود رسيد. " جنگ خه " در سفرهاي خود بسياري از ظروف چيني ساخت شهر " جين ده جن" را همراه برده و به نقاط مختلف اهدا کرد، بسياري از اين ظروف هم اکنون در موزه هاي کشورهاي مختلف نگهداري مي شود . در موزه " تپکابي" استانبول ترکيه 13058 عدد ظروف چيني نگهداري مي شود که همه آنها متعلق به توليدات کوره هاي دولتي است . مخصوصا ظروف آبي و سفيد رنگ سلسله " يوان " ( 1206-1368) که تزييناتي با سبک اسلامي دارد ، ظروف چيني آن زمان که در موزه هاي چين نگهداري شده از نظر کيفي با آثار جمع آوري شده در موزه مزبور قابل مقايسه نيست و اين مساله ثابت مي کند که ظروف آبي و سفيد رنگ صادراتي آن زمان طبق سفارش ساخته و از مواد مرغوب تهيه شده است. 
ظروف چيني چين در قرن 16م ابتدا به پرتغال سپس به بازار اروپا راه يافت. . پس از چند سال جنگ ، هلند به جاي پرتغال براقيانوس آرام غربي تسلط يافته و بزرگترين مشتري ظروف چيني ساخت چين تبديل شد . درسال هاي 1636، 1637و 1639 هلند جمعا صد ها هزار ظرف چيني ساخت شهر " جين ده جن " را خريد . درقرن 18م ميزان صادرات ظروف چيني به اروپا به 60ميليون رسيد . تفاوت ظروف صادراتي " چين ده جن " از لحاظ شکل قالب و سبک هنري بافرآورده هاي فروش داخلي به دليل مطبق سازي با رسوم غربي ها اعمال شده بود
براي نمونه ، نوعي از ظروف آبي و سفيد رنگ وجود دارد که علاوه بر نقشه هاي گل و پرنده و انسان که در نقاشي سنتي چين غالبا ديده مي شود ، نقش هاي تزييني خارجي مانند نقش گل لاله هم در آنها نمودار است که به ميزان فراوان مورد علاقه اشراف اروپايي بوده است . بسياري از کشورها به محض خريداري ظروف چيني مبادرت به تقليد و ساخت آن مي کردند . "ايزنيک" واقع در جنوب شرق استامبول " جين ده جن " ترکيه ناميده مي شود . سال 1755اروپائيان در قاره خود خاک چيني که مواد اوليه براي تهيه ظروف چيني است را پيدا کرده و در سال 1768 براي اولين بار ظروفي نظير ظروف ساخت " جين ده جن " را تهيه کردند . مبلغان مسيحي در قرن 18 م مدارکي فني از چين به اروپا بردند و باعث شد اروپاييان فناوري ساخت ظروف چيني را فرا گيرند .