ظروف پخت و پز نچسب

پوشاندن لايه هاي داخلي ظروف با استفاده از پوشش هاي نچسب مي تواند عمل پخت و پز و نيز شستشوي ظروف را بسيار آسان کند. از آنجايي که ظروف نچسب روغن کمتري مصرف مي کنند مي تواند به طور ويژه براي کساني که به ميان تنه (کمر) خود اهميت مي دهند، مناسب باشد. شما بايد همواره مراقب باشيد که روي لايه نچسب خراش ايجاد نشود. البته برخي از ظروف داراي چند لايه پوشش نچسب هستند که تا حدودي اين مشکل را کاهش مي دهد. يک ظرف خوب حداقل سه لايه دارد و انواع بسيار خوب ظروف حتي تا 7 لايه نيز دارند. اين لايه ها سطح صافتر و ماندگاري بهتري را براي ظرف فراهم مي کنند. از ظروف داراي پوشش سيليکوني به دليل واکنش زياد آن با روغن هاي حيواني بهتر است پرهيز شود.سرويس قاشق و چنگال

ظروف پخت و پز مسي:
کارآمدترين فلز ناقل گرما مس است. مس سريع و يکنواخت گرم مي شود و سريعا به تغيير درجه حرارت واکنش نشان مي دهد. ظروف مسي به تلاش بيشتري براي مراقبت و نگه داشتن آنها در وضعيت مطلوب نياز دارند و حرارت زياد مي تواند موجب تغيير و ترکيب رنگ در آنها شود. مس همچنين مي تواند با برخي غذاها واکنش نشان دهد و موجب تغيير طعم و رنگ غذا شود. براي حل اين مشکل بسياري از ظروف توسط استيل ضدزنگ يا قلع پوشانده مي شوند.