ماهی تابه کباب پز و ماهی تابه مخصوص سرخ کردن

ماهي تابه کباب پز و نيز ماهي تابه سرخ کردني هر دو داراي کاربردهاي خاص خود هستند. در حالي که تشابهات زيادي بين اين دو وجود دارد، هر کدام از آنها در حوزه خاصي به صورت ويژه مورد استفاده قرار مي گيرند. ماهي تابه سرخ کردني معمولا براي آماده کردن قطعات بزرگتر گوشت به کار مي رود، زيرا داراي طراحي عميق تر بوده و به گوشت اجازه مي دهد با عصاره خود پخته شود.ماهي تابه کباب پز، ته کم عمق تر و چاک دار دارد. عمق کمتر باعث پخت سريعتر غذا مي شود و سبب مي شود که قطره هاي چکيده شده به قسمت زيرين ماهي تابه برود.

سرخ کردن و کباب کردن:
پخش گرما از بالا، يا ازپايين: تفاوت اصلي بين انواع ظروف مشابه پخت و پز مربوط به جهت پخش منبع گرما در اجاق مي باشد.استفاده اصلي ماهي تابه مخصوص سرخ کردن براي پخت در درجه حرارت بسيار بالا و گرماي پخش شونده از سمت بالاي اجاق مي باشد. ظروف مخصوص کباب کردن نيز براي حرارت بالا طراحي شده اند ولي در آنها گرماي پخش شونده از سمت پايين اجاق مي باشد.

قطعات رويي و زيري:
ظروف کباب پز داراي دو قطعه جداگانه مي باشند. ماهي تابه عميق و محکم زيري که به آن ماهي تابه چکانيدن گفته مي شود وماهي تابه چاک دار بالايي. ماهي تابه کباب پز مي تواند يک ماهي تابه تکي عميق يا ماهي تابه عميق به همراه درب آن باشد. برخي از سرخ کن ها داراي سبدي براي بالا آورن گوشت يا غذا داخل آن هستند. هر دو نوع ماهي تابه مي توانند از مواد مشابهي ساخته شوند. معمولترين مواد مورد استفاده استيل زدزنگ و و آلومينيوم مقاوم شده است. مواد ديگر مورد استفاده عبارتند از استيل و چدن لعاب کاري شده و نيز آلومينيوم و مس. برخي نيز داراي سطوح نچسب هستند.

لايه هاي داخلي و خارجي:
هر دو نوع ماهي تابه براي پخت گوشت، غذاي دريايي، مرغ و سبزيجات مي توانند استفاده شوند. ماهي تابه کباب پز به عصاره و چربي هاي اضافي گوشت و غذا امکان مي دهد که از آن جدا شود و ماهي نابه اين مايعات را ذخيره مي کند، که مي توان از آنها بعدا استفاده کرد و يا اينکه آنها را دور ريخت.ماهي تابه هاي سرخ کن براي بسياري از انواع گوشت ها مناسب هستند و مخصوصا براي آماده کردن غذا با استفاده از عصاره و چربي خود گوشت، زماني که نخواهيد نتيجه پخت غذاي خشکي باشد، بسيار مناسب مي باشند. پخت آرام قطعات بزرگ گوشت در يک ماهي تابه سرخ کن اگر چه کم کالري نخواهد بود ، ولي گوشت را ترد و آب دار باقي مي گذارد. سرويس قابلمه

بزرگ و کوچک:
هر دو نوع ماهي تابه ذکر شده در بالا در اندازه هاي مختلفي توليد و عرضه مي شوند. ماهي تابه هاي کوچک گرد مي توانند براي آماده کردن يک قطعه کوچک گوشت يا مرغ استفاده شوند در حالي که مدل هاي بيضي شکل بزرگتر مي تواند براي آماده کردن قطعات بزرگ مانند ران يا بوقلمون استفاده شوند. اگرچه تمام ماهي تابه هاي کباب پز داراي عمق کم هستند ولي تعدادي از آنها واقعا کم عمق هستند.


مراجع:
www.overstock.com