بهداشت ظروف چینی

اگرچه ظروف چيني نسبت به ساير انواع ظروف غذاخوري، بهداشتي ترين نوع ظروف محسوب مي شوند، ليکن بعضا در تزئين بعضي انواع ظروف بي کيفيت وارداتي ممکن است از فلزات سنگين (نظير سرب و کادميوم) براي ايجاد ظاهري براق به صورت کاذب استفاده گردد که براي سلامت انسان مضر است.
به همين دليل بهداشت ظروف چيني نيز به اندازه بهداشت مواد غذايي مورد مصرف در آنها اهميت دارد و مواد اوليه اي که در ساخت اين ظروف بکار گرفته مي شود مي بايست سالم و مناسب تماس با مواد غذايي باشد.
اين امر معمولا توسط اداره بهداشت و استاندارد کشورها کنترل مي گردد. لذا لازم است در هنگام خريد به وجود علامت بهداشت و استاندارد روي بسته بندي اين ظروف توجه فرماييد.  

زرايران