ظروف سنگی و چوبی

نظر طب سنتي در مورد ظروف سنگي، مشابه ظروف سفالي است، يعني به دليل خلل و فرج ريز ظروف سنگي که پاک کردن کامل آنها ممکن نيست، طبخ غذا بيش از 5 بار در آنها، مناسب نيست.
اين در حالي است که به نظر مي رسد توزيع حرارتي در ظروف سنگي، بسيار عالي و کيفيت و طعم غذاي حاصله بسيار مطلوب است. اين ديگ ها مانند ديگ زود پز- و البته بدون خطرات و ضررهاي آن- در مدتي کوتاه غذا را مي پزند. سرويس قابلمه
به نظر مي رسد اگر بتوان راهي براي صيقل کامل لايه درون اين ظروف پيدا کرد، عملا گزينه بي بديلي براي پخت و پز را در اختيار خواهيم داشت.

ظروف چوبي
همان مشکل ظروف سنگي و سفالي، يعني باقي ماندن غذا در خلل و فرج ظرف را دارند.